Yat Sigortası

AXA SİGORTA tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayan siz denizcileri de düşündü ve sizin için Maksimum Yat Sigortası’nı hazırladı. Özgürlüğünüzün ve denizin tadını doya doya yaşamak için yapmanız gereken tek şey, ticari ya da turistik amaçlı, yatınız ya da kotranızı AXA SİGORTA Sigorta güvencesi altına almak.

YATINIZI AXA SİGORTA GÜVENCESİNE DEMİRLEYİN.

AXA SİGORTA Maksimum Yat Sigortası’nda yatınızın gövdesi, makineleri, yatın adını taşıyan servis botları ve yat ile alınıp satılması mutat olan tüm donanım ve ekipmanlar güvence altında.

Yatınız sizin en büyük keyfiniz. AXA SİGORTA’nın size sunduğu güvence paketi sayesinde artık hiçbir şey keyfinizi kaçıramayacak.

STANDART POLİÇE KAPSAMI:

 • Fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma gibi deniz kazaları (deniz kaza ve tehlikeleri),
 • Yangın,
 • İnfilak,
 • Deprem, yıldırım, volkanik patlama gibi doğal afetler,
 • Korsanlık,
 • Kötü niyetli hareketlerin yarattığı hasarlar,
 • Kara ve hava taşıt araçlarıyla veya benzeri nesnelerle; rıhtım/liman teçhizat veya tesisleriyle temas neticesi meydana gelen zararlar,
 • Karaya oturma nedeniyle karinenin kontrolü için yapılan harcamalar,
 • 3. kişilerin ihmali nedeniyle doğan zararlar (Sigortalının, yat sahibinin veya işletmecilerinin hesabına yapılan tamirat veya tadilat işleri ile, yatın bakımı sırasında ihmalden veya sözleşme ihlalinden kaynaklanan kusurların giderilme masrafları hariç),
 • Normal olarak tekneye veya servis botuna kilitlenmiş dıştan takma motorun ya da servis botunun çalınması,
 • Teknenin çalınması,
 • Tekneye, depolama veya tamir mahalline zor kullanarak girilip çalınan teçhizat veya makineler,
 • Tekne ve makinelerdeki gizli kusur, şaftların kırılması, kazanların patlaması sonucu meydana gelen zararlar (Hatalı parçanın, kırılan şaftın veya kazanın tamir veya ikame bedeli masrafları hariç),
 • Yatma mahallinin önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken ya da denize indirilirken oluşan zararlar.

EK TEMİNATLA HANGİ RİSKLERİ KAPSAM ALTINA ALABİLİRSİNİZ?

 • Harp ve benzeri durumlar, grev, lokavt, halk hareketleri, durdurma (tevkif), alıkoyma ve benzeri korsanlık hareketleri ile teröristlerin ve politik amaçlı kişilerin neden olduğu kayıp ve hasarlar,
 • Yatın yarış halinde iken “Institute yacht clause Racing Risk Extension Clause” ile teminat altına alınması.

HANGİ DURUMLAR TEMİNAT KAPSAMI DIŞINDA KALIYOR?

 • Yatın adını ve işaretini taşımayan servis motorları,
 • Dıştan takma motorların düşmesi,
 • Tasarım ve konstrüksiyondaki hataların giderilmesi için yapılan harcamalar,
 • Nükleer tehlikeler,
 • Kişisel eşyalar, yakıt, kumanya, balıkçılık takımları ve demirleme donanımları.

YATINIZ NEREDEYSE AXA SİGORTA GÜVENCESİ ORADA…

Yat Sigortası’nda yazılı olan coğrafi alana uygun olarak; denizde, yatma mahallinde, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken güvence altındadır.

3. ŞAHISLARA YÖNELİK TEMİNATLAR NELERDİR?

 • Herhangi bir tekneye, mülke verilen hasar veya bunlarda oluşan kayıplar,
 • Sigortalı yatta, yakınında veya herhangi bir yatta; can kaybına, sakatlığa veya yaralanmaya sebep olunması (can kurtarmak ve acil yardım dahil, iş hukuku mevzuatı altında işveren olarak sorumluluk halleri hariç),
 • Yat enkazı kaldırılırken ihmal nedeniyle doğabilecek sorumluluklar,
 • Yatın liman, dok, iskele, rıhtım, fener, telefon, telgraf kabloları gibi diğer sabit ve hareketli cisimlere vereceği zararlar,
 • Yatın su kayağı ve benzeri sporların yapılmasında kullanılması nedeniyle doğabilecek sorumluluklar,ayrıca teminat altına alınmadıkça sigorta kapsamında değildir.

YATINIZIN SİGORTA BEDELİNİ SİZ BELİRLEYİN!

Yat Sigortası bedeli, sigorta kapsamına girecek unsurların, rayiç değeri üzerinden belirlenir. Bu konuda gemi risk mühendislerimiz yardımınıza hazırdır.

YATINIZ İNŞA HALİNDEYKEN DE SİGORTALATABİLİRSİNİZ.

AXA SİGORTA’nın Tekne Yat İnşaat Sigortası’ndan yararlanarak, ayrı bir sigorta ile yatınızı yapım sırasında meydana gelebilecek her türlü kazaya karşı sigortalayabilirsiniz.

ÖZEL İNDİRİMLERİMİZDEN YARARLANIN!

Hasarsızlık İndirimi

Eğer yatınız AXA SİGORTA Maksimum Yat Sigortası güvencesi altındaysa, hasarsız geçen her yıl için artan indirimlerimizden faydalanabilirsiniz.

Filo İndirimi

Tamamı, Maksimum Yat Sigortası ile güvence altına alınmak koşuluyla, toplam değerleri ve sayıları belirli bir limiti aşan yatlardan oluşan filolara, indirim ve özel sigorta koşulları uyguluyoruz.