Fon Esaslı Tek Primli

Fon Esaslı Tek Primli Sigorta Nedir?

Bir defada ödeyeceğiniz primle, seçeceğiniz süre sonunda ister maaş, ister toplu para alabileceğiniz bir AXA SİGORTA ürünüdür.

Bu sigorta emeklilik günlerinize hazırlanırken, yapacağınız tasarrufları en iyi yatırımlarla değerlendirerek size en yüksek getiri sağlayacaktır.

AXA SİGORTA, sektördeki uluslararası tecrübesi, AXA’nın fon yönetimindeki dünya liderliği ve tecrübesi ile fonları en akılcı, en verimli yollarla değerlendirerek yüksek getiri sağlamaktadır.

Neden Fon Esaslı?

Priminiz bir defada ödenir. AXA SİGORTA’nın sağladığı yatırım performansı ile tasarruflarınız yüksek tutarlara ulaşır ve %100 devlet güvencesindedir. Vergi avantajından en yüksek oranlarda yararlanma fırsatınız vardır.

Kimler Katılabilir?

18-60 yaş arasındaki herkes bu sigortaya dahil olabilir.

Hangi Süreler İçin Yaptırabilirsiniz? 

En az 10, en fazla 30 yıl süre için bu birikim programlarından faydalanabilirsiniz. Emekliliğinizde daha yüksek gelir elde edebilmeniz için, mümkün olan en uzun sigorta süresini tercih ediniz

Prim Tutarınız Nasıl Ödenir?

Primleriniz sadece bir defaya mahsus olmak üzere, T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru ile çarpımı sonucu hesaplanarak Türk Lirası karşılığında ödenmektedir.

Primim Nasıl Değerlendirilecek?

Primleriniz, Şirketimizin yatırım uzmanları tarafından en yüksek ve en güvenli alanlarda (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Banka Mevduatı ve Gayrimenkul…) yatırım araçlarından, tek başınıza elde edemeyeceğiniz oranlarda değerlendirilmektedir.

Piyasa koşullarına göre optimum risk esası ile yönetilen AXA SİGORTA Sigortalılar fonunun son beş yıldaki getirileri son derece yüksektir.

Size Bir Şey Olursa Teminat Ne Zaman Devreye Girer?

Sigortanızda yer alan riskin gerçekleşmesi durumunda, peşin ödenen tutarının vefat katsayısı ile çarpımı ve o ana kadar oluşan kar paylı birikim toplamı, belirlenen lehdar(lar)a ödenmektedir.

Çocuğumun Adına Sigorta Yaptırabilir miyim?

18 yaşını doldurmayan kişiler için, annesi, babası veya bir yakını sigortada lehdar göstererek, çocuğun sigortadan yararlanmasını sağlayabilir.

Fondan Nasıl Yararlanabilirim?

İlk yılınızı doldurmak koşulu ile fondaki birikimlerinizin % 95’ine kadar olan kısmını piyasa koşullarında belirlenecek faiz karşılığında kullanabilirsiniz.

Vergi Avantajı Nedir?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu’nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.